MENÜ
Konya 16°
Anadolu Telgraf
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
KADINLARIMIZ (255. Bölüm)
Mehmet Şimşek
YAZARLAR
28 Mart 2022 Pazartesi

KADINLARIMIZ (255. Bölüm)

Muhterem Okurlarım. Kadınlarımız, yazı, dizisinin: 255. Bölümünü, kaldığımız, yerden; Başlayıp, anlatmaya, devam ediyorum. Avrupa’da, olan, Türk kadınlarıyla ilişki içinde olan: Sait Halim Paşa’nın, akrabası, olan Nimet Muhtarın yönetimi altındaki; Türk Kadınlarıyla, yakın, ilişki içinde olan: Kadın Derneği, bu, kadınlarla mektuplarla; Roma, Londra ve Münih, arasında kişisel ziyaretlerle devamlı olarak: Bir, haberleşme, sağlanıyor. Münih’teki, Türk kadınları merkeziyle, Mustafa Kemal için çalışan; Bir, istihbarat Örgütü’nün, karargâhı olduğu iddia ediliyor. İstanbul’daki dernek, her, ne kadar Türk Polisi tarafından dağıtılmışsa ’da: Önde, gelen, üyelerden bir tanesi bile tutuklanmış değildir. Bu, durumda, bunların faaliyetlerinin son bulmuş olması akla yakındır. Başka, bir, İngiliz istihbarat raporunun iddiasına gürede; Fevzi Paşa, İstanbul’da, bulunan eşine Eylül ayı sonlarında gönderdiği mesajda: Anadolu’daki, durumun, daha da kötüye gitmesi olasılığını düşünerek; İstanbul’da, kalmasını, öğütlemektedir. Başta, İngilizler olmak, üzere yabancı servis elemanları: Hem, Anadolu’da, hem’ de İstanbul’da cirit atmaktadırlar. Her, gruptan insan, satın alınabilmekte; Bol, parayla, Anadolu’ya gönderilen ajanların topladıkları bilgiler: Milli Mücadeleye, karşı, kullanılmaktadır. İngiliz, çıkarlarına, hizmet edilmektedir. Yerli ve Yabancı kadınlar, bu, sürecin aktörleri olarak görev üstlenmektedirler. Binbaşı, Hakkı Beyin, Batı cephesi Komutanlığına yazdığı rapor; İstihbarat, çalışması yapan, bir kadını anlatır. Rapora göre, 03 Eylül 1920 tarihinde: İstanbul’dan, gelen, bir Ermeni kadın; Ali Fuat Paşanın, Karargâhı çevresinde, bilgi toplamaktadır. Dersaadetten, bir Ermeni kadının, Ali Fuat Paşa Hazretlerinin Karargâhı Mevkiiyle: Mesai saatlerini ve hangi, saatlerde, nerelerde olduğunu; Gizlice, araştıran, bir tavırla incelemekte olduğu haber alınmıştır. Bu, kadınla, akrabalığı olan aynı hanede ikamet etmekte olan: Bir, kadının, şayanı itimat ve teşkilatımızda müstahdem bir kadın; Memuremize, 29 Ağustos 1920 de, yarın İngiliz Tayyaresi beyanname atacaktır. Buraya, da, atar diye Kocam Köye girmedi demiştir. Filhakika, aynı günde, Rum ve Ermenilerin toplandığı yerlerde birkaç gün: Zarfında, düşman Tayyarelerinin, gelip beyanname atacakları tarzında; Bir, şayia, da devam ediyordu. Ertesi, gün, düşman Tayyaresinin havadan beyanname atması üzerine: Adı, geçen, kişi nasıl ben söylemedim mi? Şeklinde, beyanda, bulunmak suretiyle; Her, şeyden, haberi olduğunu anlatmak istemiştir. FEHİME SULTAN’IN GİZLİ DESTEĞİ: Osman Nuri Bey’in, Beyler Beyindeki, evinde bir telsiz dinleme merkezi oluşturan; Felah Grubu, Ankara’ya, Subay ve cephane götürmenin yanında: İstihbarat, çalışmaları’ da, yapmaktadır. Bir, çok, kadının tehlikelere aldırmadan görev aldığı bir süreçte; Felah Grubu, Saraya’ da, ulaşır. Saraydan, bilgi, taşıyan kişi Sultan V. Murat’ın kızı Fehime Sultandır. Muhtelif, belgelerin, Mustafa Kemal’in eline geçmesini sağlayan: Fehime Sultanın, taşıdığı, bilgilerin önemi, niteliği; Not, defterinde, yazılı olan şu satırlarla ortaya çıkmaktadır. Devletli Damat Paşamız, ihanet, yandaşlarından: Sait Molla ve Ayan Azasından, Abdülkadir’le, Milli Ordumuzun; Bulundukları, sahalarla, gerilerinde efkârı bulandırmak: Milli, hareketleri, idare edenlerin bilhassa; Mustafa Kemal Paşa’nın, aleyhine, ayaklandırmak: Bu, şekilde, de Ordu ve Müfrezelerle halk arasında saltanat ve hilafet taraftarlığı yaratılarak; Zavallı, halkı, birbirleriyle boğuşturmak için: Anadolu’nun, muhtelif, yerlerinde bozguncu gruplar meydana getirecek; İdare, edebilecek, kabiliyette tedarik ettikleri insanları bir ay önce: Şuraya, buraya, gönderdiler. Ayrıca, Şark İllerindeki, Kürt aşiretlerini ayaklandırıp; Ankara’ya, saldırtmak, için Kürt Teali Cemiyetiyle anlaşma yapmak için: Seyit Abdülkadir Efendiyle, müzakerelere, girişecekler. Bu, adamların, gittikleri yerlerde konuştukları kimselerin; İsimlerini, hüviyetlerini, şimdi size not ettireceğim. DOĞU HALKLARI KURULTAYINDAN YÜKSELEN KADIN SESİ TAM EŞİTLİK: Savaş, Şartlarında, TBMM. Toplantılarını devam ettirmekte; Kadınlar, gündemdeki, yerlerini korumaktadır. 22 Mayıs 1920 de, Hacı Süleyman Efendi, kızların

eğitimiyle ilgili şu konuşmayı yapar: Köylerde, yalnız, erkekler için değil kızlar için de okul açmak gerekir. Erkeklerin, okuması, ne kadar gerekliyse; Kızların, okuması, da o kadar önemli hatta daha çok önemlidir. Çünkü 7-8-10 yaşına, kadar, bir çocuk ana kucağında terbiye görür. Bu, nedenle, kadınların ilimle, kültürle ziynetlenmesi daha çok değerlidir. Çünkü milletin, en, büyük mutluluğunu ve en önemli bahtiyarlığını kadınlar teşkil eder. Benim, nazarımda, değil gerçekte de kadın kutsal bir yaratılış abidesidir. Onu, her, zaman latif duygularla bezenmiş görmek: Ne, kadar, tatlı bir şeydir. Kadını, öyle, bilirim ki insan hayatının en merhametli ve şefkatli temelidir. O, nedenle, Allah (cc) süslenme hakkını erkeklere değil; Tercihen, kadınlara, bahşetmiştir. Kadınları, yüksek, mertebede bulunan bir milletin: Bir, milletin, sırtı hiçbir zaman yere gelmez. Kadın, kadınlığın, yüksek faziletini, anneliğini, zevceliğini birse; O, zaman, sosyal durumumuzdaki ilerleme en yüksek noktayı bulur. O, zorba, erkekler ki kadınların sahip oldukları hakları hiçe sayarlar. Onlar, milletin, geleceğini değil içinde bulunduğu sosyal durumu bile bilmeyenlerdir. TBMM. 26 Nisan 1920 de, bir, mektupla: Sovyet Rusya’yı, Anadolu Yönetimini, tanımayı; Türk, topraklarını, işgal eden emperyalist devletleri: Anadolu’dan, kovmak, amacıyla; Türkiye’ye, yardıma, bir ittifak kurarak ortak: Askeri, harekâtta, bulunmaya çağırmıştır. Bir, Çok, Maddesi Karadeniz’deki Sovyet Limanlarına ve Kıyılarına ve Kafkasya’ya; Yönelik, açık, bir tehdit oluşturan: Mondros, anlaşması, nedeniyle şartlar iki tarafı da; İşbirliğine, zorlayıcı, niteliktedir. Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin: TBMM’NİN, Mektubuna, ancak 03 Haziran 1920 de cevap vermiş. Türkiye’yle, Sovyet Rusya, arsında içten ilişkiler ve dayanıklı dostluk; Kurmak, amacıyla, birbirlerine diplomatik sınırları: Adalet ve Selfoleterminasyon, hakkına, göre saptamak üzere arabuluculuk yapmayı önermiştir. Rusya, Mustafa Kemal’e, sürdürmekte olduğu savaşında başarılar dilemiştir. Bekir Sami Bey Başkanlığında, 29 Temmuz 1920 de, gerçekleştirilen; 1. Moskova Konferansı, Ermeni, sorunu yüzünden: Başarısızlığa, uğramış, olsa’ da ilişkiler özenle sürdürülmüştür. Sovyetler, ilk, silah ve cephaneyi 1920 yılının; Eylül, ayında, Trabzon’a göndermiş. 06 Ekim 1920 de, Moskova’dan, dönen Yusuf Kemal Bey’de: Yanında, 1 Milyon, altın Ruble getirmiştir. Yardım, para ve malzeme, olarak 1921-1922 yılları boyunca devam edecektir. Türk, Sovyet, ilişkilerinin oturmadığı bir zamanda; 1920 Yılının, 01-08 Eylül, 1922 tarihleri arasında: Bakü’de, 1. Doğu Halkları Kurultayı Toplanmıştır. Anadolu’daki Milli Mücadele Kurultayı’nın, önemli, tartışmalarından biridir. Ankara Hükümeti, çağrılmasa’ da, bu; Kurultaya, delege ve gözlemci, gönderilmiştir. 1891 Delegenin, katıldığı, Kurultayın: 255. İ, Türk, 55 İ, kadın, Kurultaya delege olarak katılan; Kadınlardan, Naciye, yolda konuşmasında kadınlarla ilgili talepleri dile getirir. Talepler, haklarda, tam eşitlik ister. Doğunun, kadınlarının, şu anda başlattıkları hareket toplumsal hayat içindeki kadının rolünün; Narin, bir, bitkinin veya narin bir bebeğin rolünden öteye: Gitmeyeceğini, savunan, düşünceniz feministlerin baktığı gözle dikkate alınmalıdır. Bu, durum, şu anda tüm dünyayı aşan devrimci hareketin önemli; Sonucu, olarak, görülmektedir. Doğunun, kadınları, bazılarının çoğunlukla sandığı gibi geçersiz. Sokağa, çıkmak, hakkını elde etmek için mücadele etmiyorlar. Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar. Konya

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Anadolu Telgraf