MENÜ
Konya 16°
Anadolu Telgraf
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
KADINLARIMIZ (256. Bölüm)
Mehmet Şimşek
YAZARLAR
4 Nisan 2022 Pazartesi

KADINLARIMIZ (256. Bölüm)

Muhterem Okuyucularım: Kadınlarımız, yazı, dizisinin; 256. Bölümünü, kaldığımız, yerden başlayıp: Anlatmaya, devam, ediyorum. Kadınlar, tüm, doğal haklarını elde etmek için; Çalışmalarına, devam, ederler. Doğu Kadınlarının, en, büyük sorunu peçe sorunudur. Kadınlar, bu, sorunu en son sıraya alırlar. Kadınların, hakları, erkeklerle eşitlenmeyecek olursa: İnsanlığın, ilerlemesi, de mümkün olmayacaktır. Türk Kadınları, bunun, bilincindedir. Doğu toplumlarının, geri, kalmışlığı; Kadın, erkek, eşitsizliklerinin önemli kanıtlarındandır. Erkeklerin, başarıları, için kadınlarının fikirlerini almayan erkekler: Her, ne, kadar çaba gösterirlerse göstersinler; İlerlemeleri, asla, mümkün değildir. Erkekler, kadınlarla, işbirliği içinde çalışmadıkları müddetçe: Sıkıntılardan, kesinlikle, kurtulamazlar. Kadınlarla, erkekler, arasında işbirliği sağlanmadığı zamanlarda; Kadınlar, evlerini, terk edip aile ve çocuklarının rızıklarını: Temin, etmek, zorunda kalıyorlar. Savaş, zamanlarında, erkekler cephelerde düşmanlarla çarpışırken; Kadınlar, hayvanların, bile katlanamayacağı sırtlarında: Cepheye, cephane, yiyecek, giyecek taşınması görevini üzerlerine alırlar. 1908 Yılında, kadınlar, lehine bazı gelişmeler olmuş ise de; Bu, gelişmeler, kadınlara kayda değer bir fayda sağlamamıştır. Kadınlar, İçin, Başkentte Bazı İlk Okullar ve Yüksek Okullar: Açılmış, olmasına, rağmen kadınlara; Bu, Okullardan, bir fayda sağlanmamıştır. Kadınlar, için, bu okulların açılması siyaseten bir güç sağlamıştır. 1. Dünya Harbinde, Kurtuluş Savaşı, yıllarında da kadınlara: Fazla, bir şey, sağlanması düşünülemezdi. İran’da, Buhara’da, Kivo’da, Türkistan’da, Hindistan’da ve diğer; Müslüman, Ülkeler ’de, kız kardeşlerimizin bizimkinden: Daha, kötü, durumlarda olduklarını biliyoruz. Kurban, olduğumuz, haksızlık geri kalmışlık ve çöküş içinde olan; Doğu Ülkelerinin, de, tanık olduğu cezasız kalmamıştır. Doğu Halkları Kurultayı’nın, sona, ermesi yaklaştığından: Doğunun, değişik, ülkelerinde kadınların durumlarını; Zaman, darlığı, nedeniyle burada ortaya koyamıyoruz. Devrimlerin, büyük, ilklerini ülkelerinde: Yayma, görevini, kadınlar üstlenmişlerdir. Meclisteki, delegeler, bu görevi unutmasınlar ki! Kadınların, yardımları, olmadan bütün kötülüklere son vermek için; Komünistler, sınıfsız, bir toplumun kurulması gereğine inanıyoruz derler. Sonuca, ulaşmak, için Burjuvalara ayrıcalıklı sınıflara karşı: Yeri, doldurulamaz, bir savaşı devam ettiriyorlar. Doğulu Komünist Kadınların, savaşı, çok daha zor olacaktır. Çünkü onlar, erkeklerin, zorbalığına karşı savaşıyorlar. Doğulu, erkekler, geçmişte olduğu gibi; Kadınların, kaderine, kayıtsız kalırlarsa bilin ki: Ülkelerinizi ve kendinizi, büyük, bir tehlikeye atıyorsunuz. O, zaman, biz haklarımızı kazanmak için; Ezilenlerle, beraber, ölümüne savaşa gireceğiz. Kısaca, kadınların, belli başlı hakları: Eğer, kendi, özgürlüğünüzü isterseniz; Haklarımıza, kulak, verin bizimle iş birliği içine girin. Kadınların, istekleri; 1) Haklarda, erkeklerle, tam eşitlik. 2) Kadınlar, için, erkeklerinkiyle aynı: Ölçüde, yahut, mesleki eğitim verilmesi. 3) Hiç, ayırım, yapmadan kadınlara ’da öğretim ve eğitim verilmesi. Kadınların, bütün, işletmeler ’de çalışabilmeleri sağlanmalıdır. 4) Tüm Kentlerde, Kasabalarda, Köylerde, kadın haklarının örgütlenmesi sağlanmalıdır. Bunlar, kadınların, vazgeçilmez haklarıdır. Kadınlar, halen, cehalet içinde olabilirler. Aşmaları, geçmeleri, gereken uçurumlar olabilir. Bunlara, rağmen, günün doğuşuna erişebilmek için geceyi geçmek gerekir. Bu, konuşmayı, yapan; Naciye Hanımın konuşmasından sonra: Sözü, Türkistanlı, kadınlar adına Binnur Hanım alır; Türkmence, konuşan, Binnur Hanım dinleyicileri: Alma Ata Kenti, Rus ve Müslüman, kadın işçiler adına selamlayarak konuşmaya başlar; Sevgili Hanımlar, sizler, buraya: Doğu Halkları Kurultayına, önünüzdeki, engin sorunları çözümlemek için geldiniz. Siz, ezilen, yığınları ve emekçilerin en seçkinlerini temsil ediyorsunuz. Doğunun, ezilen ve yüzyıllardır, Çarlık ve diğer Emperyalistler tarafından sömürülen; Doğu Milletlerinin, güvenini ve bütün, umutlarını taşıdığınız için seçildiniz. Biz, doğulu, kadınlar erkeklerinden sonsuz derecede: Daha, katı, bir sömürüye katlandık. Biz, ebedi,

tutsaklar olarak; Doğunun, bütün, Müslüman kadınları yaşadığımız hayatın karanlıklarını: Sizlerden, iyi, biliyoruz. Sevgili, Hanımlar, nihayet bir annenin beşikteki çocuğunu okşaması gibi; Bizi, ısıtan, güneşin varlığını görüyoruz. İlk, olarak, parladığını gördüğümüz bu güneş: İşçi, Köylü, Milletvekilinin, Sovyet iktidarıdır. Sovyet, İktidarı, bizim anamızdır. Biz, onun, çocuklarıyız. Sovyet, İktidarının, tüm dünya işçilerinin ilerici kurtarıcı ruhu; Rus Komünist Partisidir. İşçi, kardeşlerimizin, kanı pahasına ezilenlerin yaşama haklarını: Kazanan, Muzaffer Kızıl Ordudur. Biz, aralıksız, çalışmak ve Doğunun ezilen halklarını kurtarmak için; Çalışmak, zorundayız. Biz, Kadınlar, kâbustan uyanıyoruz. Bizim, gelişmemizi, engelleyen boyunduruğu kırıyoruz. Gücümüzün, en, mükemmel saflarını oluşturan sizlerin yanında: Her, gün, daha çok yer alıyoruz. Çalışmalarımızın, meyvelerini, bekliyoruz. ANADOLU KADINLARI GİYDİĞİMİZ KEFEN YEDİĞİMİZ ZEHİR; Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti: Meclisin, 08 Eylül 1920 Tarihindeki, oturumunda; Okunan, 04 Eylül 1920 Tarihli, Mustafa Kemal’in telgrafıyla: Düşmanların, define, kararlı olduklarını bir kere daha duyurur. Kadınlar, giydiğimiz kefen, yediğimiz zehir olsun derler. Erkeklerimizin, hain, düşmanlarımızla pençeleşmek üzere; Cephelere, koştuğunu, görüyoruz. Bize, düşen, görev ’de şimdiki asker kardeşlerimizin: Mümkün, olduğu, kadar ihtiyacını temine çalışmaktır. Diyen, kadınlar, bu görevi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz derler. Memlekette, pür galeyan, düşmana karşı hazırlanmaya azimle; İnançla, koşan, erkeklerimizin arkasında: Öç, alma, hissiyle taşan gözü yaşlı analar hayali ölen gençler; Yıldızı, sönen, sevgililer güneş gibi parlayan lekesiz ismetlerini korumaya: Azmeden, hemşirelerin’ de, büyük bir kitle halinde; Askere, yardımcı, olduğunu biliyoruz. Muhterem, Milletvekillerimizden, de memleketimize saldıran: Hain, düşmanların, define; Milletvekillerimizin, himmet, buyurmalarını: Hürmet ve tazimlerimizle, istirham, ederiz. Kadınlarımız, İstanbul’da, aynı zamana bir ilke imza atarlar. 09 Eylül 1920, Cuma akşamı; Darülbedayi ’ye, 500 kuruşluk, aylıkla Stajyer: Olarak, alınan, Afife Jale takma adıyla; Kadıköy’deki, Kışlık, Apollon Tiyatrosunda sahneye çıkmıştır. Afife, Tiyatro, sahnesine çıkan ilk Türk Kadınıdır. Bir, hafta, sonra birinci perdenin sonunda: Onu, tutuklamaya, gelen polisin elinden kurtulmak için; Önce, makine, dairesine sonra bahçeye saklanır. Bu, olay, üzerine Darülbedayi Yönetim Kurulu: Belediye’ye, gönderilmek, üzere bir yazı hazırlar. Birinci, Perdenin, sonunda Kadıköy Polis Komiseri sahneye gelir. Kadın, oyuncular, arasında Müslüman bir hanım bulunduğundan; Oyunu, yasaklayacağını, bildirir. İkinci, perdeden, sonra oyunun yasaklandığı izleyicilere duyurulur. Müslüman, kadınların, resmi devlet dairelerinde memurluk: Tüccar, yanında, yazıcılık, veznedarlık, sokaklarda satıcılık, hatta ellerinde; Resmi, vesikayla, fahişelik yapmasına izin verildiği halde: Bir, sanat, mesleği olan Tiyatroculuğa girmesini yasaklayan; Hiçbir, neden, olmaması gerekir. Afife, bir, başka gün Kadıköy İskelesinde vapur beklerken: Müslüman, bir, Türk kadınının sahnede olmadık şeyler yapması; Gerekçesiyle, yakalanarak, Karakola götürülür. 1921 Yılının, Mart ayında, Darülbedayi istemeyerek Afife’nin görevine son verir. 1921 Yılı’nın, İlklerinden, bir diğeri: Kadın’ın, Hukuk Fakültesine, başvurmasıdır. Nezihe Muhittin’in, Müdürlüğünde, yaptığı İstanbul/Çarşıkapı’daki İttihat Mektebinde; İlk Okula, başlayan, Süreyya’nın dönemi işgal yıllarına rastlar. Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar.

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Anadolu Telgraf