MENÜ
Konya 16°
Anadolu Telgraf
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
KADINLARIMIZ (257. Bölüm)
Mehmet Şimşek
YAZARLAR
11 Nisan 2022 Pazartesi

KADINLARIMIZ (257. Bölüm)

Muhterem Okurlarım: Kadınlarımız, yazı, dizisinin; 257. Bölümünü, kaldığımız, yerden: Başlayıp, anlatmaya, devam ediyorum. Osmanlı Türk Kadınlarının, devamlı, olarak tertipledikleri; Konferanslardan, birinde, Afife Hanım söz Alır. Afife Hanım, konuşmasına, şöyle başlar: İstanbul’da, düzenlenen, mitinglerin içinde yer alan; Süreyya, Liseyi, bitirince soluğu Hukuk Fakültesinde alır. Hocalar, Süreyya’ya, yanına üç arkadaş daha bul derler: Hukuk Fakültesini, hemen, açalım dermişlerdir. Süreyya, Okula, kaydını yaptırırken; 1. Sıraya, kayıt, olur ondan sonra: Bedia, Melahat, Saime, sırayla okula kayıt olmaya devam ederler. Süreyya, Türkiye’nin, ilk kadın Avukatı olur. Kızların, Eğitim ve Öğretimleri, için 1922 de; İzmir ve Ankara’da, Kız Liseleri, açılır. İstanbul’da, kadınlar, için ilk atılımlar devam eder. Anadolu Kadınları, da, erkeklerle topraklarında yarışmaktadır. İşlenen, insanlık, suçları karşısında: Teslim, olmayı, ret eden Sökeli kızlar akınlara katılmak için; Askerlik, Şubesine, başvururlar. Onların, girişimleri, İkdam Gazetesinde: Gönüllü, Akıncı Taburları, teşkili için Anadolu’da erkek ve kadınların; Hamiyet Yarışı, Başlığıyla, Gazetelere haber olur. Çaycumalı Kadınlar, asker, kardeşlerimize: Muavenet Kadınlar Cemiyetin Kurarlar. Dernek Kurulur Kurulmaz, hemen, 150 kat çamaşır ve levazımat toplayan; Dernek, topladıklarını, Bolu’ya sevk etmişlerdir. Bartın, Devrek ve Ereğli’den, toplanan: 345.500 Kuruşu, Ankara’ya, göndermişlerdir. Zonguldak, havzasından, toplanan para yardımı; 1.061.723. Kuruşu, bulmuştur. BEKÂRLIK YASASI: 14 Haziran 1920. De, TBMM. Tarafından, Doğu Cephesi Komutanlığının; Kurulması, kararlaştırılmış, olup: Kâzım Karabekir Paşa’ya, Doğu Cephesinde, bulunan; Tüm, sivil ve askeri makamlar, üzerinde seferdeki: Ordu Komutanlığı, yetkisini, kullanma hakkı verilmiştir. Harekât, için, hazırlıklar hızlandırılmıştır. Erzurum Müftüsü, Solak zade, Mehmet Sadık Efendi verdiği fetvayla; Doğu Cephesine, maddi, manevi ve bedeni yardıma katılmanın: Dini, bir, yükümlülük olduğunu ilân etmiştir. Tenekelerle, yağ, çuvallarla un ve ekmek, gıda maddeleri; Ulu Camide, toplanmış, Erzurum Kâbe Mescidi İmamı Mehmet Efendi: Yardıma, gelen, vatandaşlardan balyalarla bez almıştır. Mal yemez zade, Tevfik Bey’in, evinde kandillerin loş ışıklarında: Erzurumlu, kadınlar, gür kibriklerini kırpıştırarak yüzlerce kat iç çamaşırı dikmişlerdir. Askeri, nakliyenin, merkezi haline gelen Erzurum’da; Hazırlanan, mühimmat, kısıtlı araçlarla nakliye ücreti sonradan ödenmek üzere: Senetler, verilerek, taşınmıştır. Böylece, ücreti, karşılığında halkın elindeki araçlardan faydalanılmıştır. Yük, taşıyan, hayvan, sahiplerinin yiyeceği askeri ambarlardan sağlanmıştır. 28 Eylül 1920, de, Kâzım Karabekir Paşa Komutasında; Bütün, cephelerde, birden saldırılar başlamıştır. Gümrü, Iğdır ve Oltu’yu, işgal eden Ermenilerin yarattığı sorunları: Çözmeye, Ankara, kararlıdır. Türk Güçleri, Sarıkamış’a, Girerken; Meclis, Samsun Milletvekili Hamdi Bey’in, hazırladığı: Bekârlık, yasası, önergesini tartışmaktadır. 25 Yaşını, doldurup, henüz evlenmemiş veya ne sebeple olursa olsun; Eşinden, boşanarak, bekâr kalan erkeklerden vergi alınmasını öngören: Kanun teklifi, Genel kurulda, kabul görmese ’de; Evlilikler ’de, mecburiyet, haline gelen fazla masraftan: Kaçınılması ve sair, maddeler, kabul edilir. Aynı, gün, Türk güçleri Sarıkamış’a girer. Tarih, 29 Eylül 1920. 2. Harekât, Kars üzerine yapılır. 30 Ağustos 1920 günü, Kars, Ermenilerden kurtarılır. Güney’de, de, Haçin’in kurtarılışı aynı coşkuyla kutlanmaktadır. 22 Ekim 1920 günü, 7 (yedi) aylık, işgale son verilerek; Haçin Kalesine, Türk Bayrağı, çekilmiştir. Yalpurlu Zade Gafur Efendi’nin, eşi, Melek hanımın: 18 Dörtlükten, oluşan, destanı şehit düşüşünden sonra bohçasından çıkar. Haçin, adı, Kaymakam Saim Beyin anısına Saimbeyli olarak değiştirilir. 03 Aralık 1920 de, Ermenistan’la, Gümrü Antlaşması’nın imzalanması; Sonunda, Ermenilerden, savaş tazminatı olarak bol miktarda: Silah ve cephane, elde, edilir. Bunlar, Trabzon Limanına, oradan kademeli olarak; İnebolu, Sinop, Samsun, Akça şehir Limanlarına gönderilir. Doğu Cephesi’nin, asker, silah ve cephane yardımı: Sakarya

Savaşıyla, artarak, devam eder. Gümrü Anlaşması, TBMM’NİN, Uluslararası anlaşma ’da kazandığı ilk siyasi zafer olurken; Neredeyse, kesilme, noktasına gelen: Türk, Sovyet Rusya, ilişkileri; 29 Mart 1921, de, gerçekleşen: Moskova, anlaşmasıyla, yeniden düzene girer. BUCAK YÖNETİMLERİNE ERKEKLERİN ALMADIĞI KADIN CEPHENİN ÖNÜNDE: 15 Kasım 1921. De, TBMM. Köy ve Bucak, yönetim yasa tasarısı görüşülmektedir. Bucak, yönetimlerinde, kadınların ’da bulunmasını isteyen; Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey: Önerisinin, gerekçesini, şu sözlerle açıklamaya çalışır. Köylerimize, girildiği, zaman 20 haneli Köyde 3 (üç) erkek bulunur. Geri, kalanlar, kadındır. Umumi, hayata, iştirak ederler. O, zavallılar, vergi verirler. Bazı, adamların, elinde bu kadınlar esirdir. Yüce Meclis, bunlara, hak vermelidir. Şûraya, kadınlar ’da, üye olarak girmelidir. Çünkü Köy kadınlarının, erkeklerden, farkları yoktur. Bunu, istirham, ediyorum efendiler der. Hissiyata, kapılmayın, onlar akşam sabah kardeş gibi yaşarlar. Efendiler, bir, Köyde 3 (üç) erkeğe rastlarsınız. Kadınlardan, aşar, alındığı gibi hukukunu da vermek lâzımdır. Köyde, erkek, kalmamıştır. Erkeklerden, daha, faziletli kadınlar vardır. Onların, faziletine, hürmet etmek zorundasınız. Köylerde, yüzlerce, kadın mütegallibe erkeklerin esiridir. Zavallı, kadınlar, bu gün 3-4 haneye bakıyor. Kadınlar, aile, Reisi olmuştur. BMM. Aile Reisi, olan, kadının hakkını teslim etmelidir. Sataşmalar, arasında, konuşma tamamlanır. Hüseyin Avni Bey’in, konuşmasını oturduğu yerden yaşa yaşa diye alkışlayıp destekleyen; Tunalı Hilmi Bey, söz, alır. Şu, dakikada, meclis kürsüsünden: Türklük ve Müslümanlık âlemine, bir, söz etmiş bulunuyoruz ki! Bu, sesi, bu mecliste ilk çıkartan Hüseyin Avni Beydir. Kendisini, tebrik, ederim diyen; Tunalı Hilmi Bey, Hüseyin Avni Beyin, çok doğru ve hisli sözüdür. Diye, Tunalı Hilmi Bey, açıklama yapmıştır. Tunalı Hilmi Bey, sözlerine, şöyle devam eder. Hissiyata, kapılmayalım, erkeksiz Köyleri idare eden o kadınlar: Müslümanlığın, tamamıyla, anası olan o analar; Dışarıdan, erkek, bulup getirip temiz olanları seçecekler. İki, üç, (2-3) Köy tesadüfen bir arada bulunurlarsa: Üye, kim, olacak? Kadınlar, üye, seçilmesinler anladım. Ama kadınlar, niçin, oy vermesinler? Bu, teklif, zaten kabul edilmeyecektir. Fakat Hüseyin Avni Beyi, tekrar, tebrik etmek istiyorum. Musa Kâzım, kadınların, seçme hakkını kendilerinin istemediğini söyleyerek; Tunalı Hilmi Beye, sataşır. Memiş Çavuş, yazmakla, henüz kendi seçme hakkını temin edemeyen: Tunalı Hilmi Beyin, şunun, bunun seçimine müdahale etmesi caiz değildir. Bu, kendi, arzusu olabilir. Kadınlar, esirdir, buyurdular. İslamiyet’te, esaret, yoktur. Kadınların, seçkin, hakları vardır. Avrupa, kadınlarından, daha seçkin hakları vardır. Türk Kadınları, Avrupa Kadınlarından, çok daha fazla tasarruf haklarına sahiptir. Türk Kadınları, tasarruf haklarına sahip mülkünü istediği gibi kullanır. Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Anadolu Telgraf