MENÜ
Konya 16°
Anadolu Telgraf
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
KADINLARIMIZ (260. Bölüm)
Mehmet Şimşek
YAZARLAR
5 Mayıs 2022 Perşembe

KADINLARIMIZ (260. Bölüm)

Muhterem Okuyucularım. Kadınlarımız, yazı, dizisinin: 260. Bölümünü, kaldığımız, yerden; Başlayıp, anlatmaya, devam ediyorum. KÜÇÜK NEZAHT VE KÜTAHYALI MUDURNULU KADINLAR: 1921 Yılı, Ocak Ayının, 30 unda, TBMM’İNDE bir önerge okunur. Büyük Millet Meclisi Riyasetine; Muhtelif, cephelerde, bilhassa son Gördes ve İnönü muharebelerinde: Bilfiil, çarpışmalara, katılan her an askerleri teşci eden; 70. Alay Kumandanı, Hafız Halil Bey’in, Kerimesi: On, On İki Yaşlarındaki, Nezahet Hanıma İlk İstiklâl Madalyası’nın; Verilmesini, teklif ve bu teklifin: Heyet-i Umumiye’ in, tasdikine, arz edilmesini rica ederim. Hafız Halit Bey’in, kızı Nezahet’e, istiklâl madalyası verilmesini gündeme getiren; Bursa Milletvekili Operatör Emin Bey Şunları Söyler: Nezahet Hanım, denen, küçük mini mini hanım sekiz (8) yaşında öksüz kalmış. Babasının, başka, kimsesi olmadığından; Babasının, kucağına, düşmüş. Harbi Umumide, muhtelif, cephelerde bu çocuk harp içinde büyümüş. O, kahramana, lâyık bir çocuktur. O, çocuk, kendi eliyle 100 (yüz) mütecaviz düşmanı öldürmüştür. Bir, (1) neferin, bir (1) zabitin sarsıldığını görse hemen yanına koşar. Haydi, beraber, çarpışalım der. Onlarla, beraber, çarpışır. Babasında, ufak, bir tereddüt görse hemen babasına koşar. Aman, baba, hiç müteessir olma. Anam, vakıa, ölmüştür. Seni ’de, vururlarsa, ben yetim kalmam. Bana, millet, bakar. Haydi, babacığım, diye teşvik eder. Kim, bir, parça sendelerse Nezahet Hanım: Mutlaka, onun, yakasına yapışır. Bu, çocuk, mutlaka muhtacı taltiftir. İlk İstiklal Madalyasını, bu, çocuğa verirsek; Kadirşinaslık, gösteririz. Onu, arz, edeyim bütün askerlerimiz buna: Türk Jandarkı, adını, vermişlerdir. İzmir Milletvekili, Hamdi Namık Bey Kerimesini, ben de tanırım. Hakikaten, böyledir. Türklerin, bir, Jandark’ı addolunabilir. Yalnız, bendeniz, diyorum ki pek kıymettar addettiğimiz; İstiklâl Madalyalarını, Yunan Madalyalarına, benzetmemek için: 12 Yaşındaki, bir, çocuğa ve kızın büyüdüğü zaman; Çeyizini, temin edecek, bir hediye takdim edelim. Hay, hay, sesleri… Bolu Milletvekili Tunalı Hilmi Bey: Efendim, bendeniz, ilk defa olmak üzere; Osmanlı Tarihinde, bir, Paşa Hanım görmek istiyorum. Kendisine, Miralay Rütbesinin, verilmesini teklif ediyorum. Hamdi Namık Bey, efendim, izahat vereceğim: Malum aliniz, İstiklal Madalyası, tevzi inde; Divanı Riyasetin, tetkikat icrası, kanun istihzasındadır. Bir, defa, Ordu Kumandanlığından sorulsun tetkik edilsin. Doğrudan, doğruya, Meclis karar veremez. Tartışmalar, devam, eder. Yapılan, oylama, sonunda: Teklif, Riyaset Divanına, sevk edilir. Aynı, gün, Kütahya Mebusu Cemil Beyin; Kütahya Kadınlarıyla, ilgili, bir önergesi görüşülür. Cemil Bey Önergesinde, Kütahya kadınlarının, anne şefkatiyle: Yaralı, askerlerin, yarasını sarmak onlara hediyeler vermek gibi; Çeşitli, hizmetler, yaptıklarını amacının: Meclisi, bundan, haberdar etmek olduğunu dile getirir. Başkan Hüseyin Avni Bey, teşekkür, ederiz der. Kadınlar, âlemine, bu feda kârlığı; Harbi Umumide, de, gösterdiler. Diyerek, Meclisin, duyarlılığını yansıtır. Cepheyi, ziyaretten, dönen: Bursa Milletvekili Muhittin Baha Bey’de, TBMM. De, İnegöllü bir çocuğu anlatır. Efendiler, geçen, de İnegöl cephesinde gazilerimizi ziyaret eder; Onların, ayrı, ayrı ellerini sıkarken: On beş, yaşlarında, bir çocuk gördük. O, çocuğa, oğlum buralarda ne yapıyorsun diye sordum? Çocuk, vatani, hizmetimi yapmaya geldim diye cevap verdi. Pekiyi, muharebeye, karıştın mı diye sordum? Düşmanla, cenkleştin mi, dedim? Sualime, evet, çarpışmalara katıldım. Çocuk, çarpışmaları, saymaya başlayınca; Ben, bu, çocuğun karşısında küçüldüğümü hissettim. Cephe’de, her, adımda böyle çocuk denecek yaşta yavrularımıza rastladım. Babasının, yanında, çarpışan on iki (12) yaşında Feridun adında bir çocuk gördüm ki! Efendiler, bir, diyorum ama fakat hangi bir? Cepheye, düşmanla, savaşmaya gelmiş. Çocuk, yaşta, vatana canını feda etmeye gelmiş çok çocuklarımız var. Askerlikten, kaçan, oğlu da olsa: Anadolu kadını, kesinlikle, göz yummazdı. Öyle, evladı, ana ocağına kabul etmezdi. Türk kadını, bir, örnek verelim. Fatma kadın, askerden, kaçan oğlunu Hükümete teslim eder. Mudurnu’da, yaşanan, bu olay; Fatma kadının,

hissiyatı, oğluna vatan haini demesi: Hâkimiyeti Milliye Gazetesine, haber, başlığı olmuştur. Mudurnu’nun, Cami Kebir Mahallesinden, Faz Zaloğlu Merhum Mehmet zevcesi; Fatma kadın, kıtasından, firar ederek kar fırtınalarının devam ettiği: Soğuk, bir, gecede geri dönen oğlu İsmail’i asker firarisi olduğundan; Fatma kadın, oğlunu, Hanesine kabul, etmemiştir. Fatma kadın, Oğlunun, ricalarına rağmen oğlunu aileye kabul etmemek suretiyle: Din ve vatanına, ihanet, etmeyeceğini memleketin hizmet beklediği sıra ’da firar ettiği için; Fatma kadın, oğlunu, evlat olarak tanımayacağını söylemiştir. Fatma kadın, oğlunu, Hükümete teslim etmiştir. Türk kadınlarına, yakışan, bu mümtaz hareket: İstiklâl Mücadelesinin, Anadolu kadınları, arasında nasıl düşünüleceğini göstermektedir. Bolu’nun, İlçelerinden, Mudurnu’da meydana gelen bu vaka nedeniyle; Mücahideler ’in, arasında, Fatma kadının ’da unutulmamasının gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Kar, fırtınasını, yüreğine doldurarak çığlığını içine bastıran: Anadolu kadını, rahmi, kana bulanmış yarının çocuklarını doğurma; Kudretini, kaybetmiş, olsa bile: Anadolu kadını, bu, davranışıyla kadınlara sezgisel bir karşılık vermiştir. BOLU’DA YENİ BİR KADIN ÖRGÜTLENMESİ: Kadınların, dur, durağı yoktur. Bolulu, kadınlar, yeni bir örgütlenmeyi tamamlamış. 02 Şubat 1921, de, Bolu Hilali Ahmer Kadınlar Şubesini Kurmuştur. Başkan Mutasarrıf Halil Bey’in Eşi İnayet Hanım. İkinci, (2.) Başkan Binbaşı Şevket Turgut Beyin Eşi Ferhunda Hanım. Kâtibe Bolu Merkez Memuru Kerim Bey’in Eşi Saime Senin Hanım. Kâtibe Yardımcısı Merkez İnas Mektebi Başmuallimesi Rukiye Hanım. Veznedar Nazırzade Merhum Şeref Beyin Eşi Nesibe Hanımdır. Üyeler Tahrirat Müdürü Nail Beyin Eşi Sıdıka Hanım. Jandarma Tabur Komutanı Rüştü Bey’in Kardeşi Şadiye Hanım. A. P. Teşkilat Müdürü Nazım Bey’in Eşi Seher Hanım. Eczacı Faik Bey’in Eşi Behire Hanım. Doktor Şuayip Bey’in Annesi Şadiye Hanım. Bolu Belediyesi Kabilesinden Durdane Hanım. Sergici zade Hacı Servet Efendinin Kardeşi Hacı Safiye Hanım. Hacı İzzetlerin Hüsniye Hanım. Müftüzade Hafız Tayyare Efendi’nin Kardeşi. Hacı Safiye Hanım. Hacı Tahir Beyzade Mustafa Beyin Eşi Naciye Hanımlardır. Devam Edecek. Mehmet ŞİMŞEK. Art. Yazar

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2022 Anadolu Telgraf